Link các Báo tiếng Việt
 
 
 
 
Tại đó, Giáo Hoàng đã gặp riêng 3 phụ nữ và hai đàn ông từng bị giáo sĩ lạm dụng tình dục khi còn trẻ cũng với gia đình và giáo viên của họ tại đại chủng viện St Charles Borromeo Seminary. Trong dịp này, ngài nói rằng thượng đế đã nhỏ lệ cùng với họ. Sau đó trong một buổi gặp gỡ với các giám mục, ngài chia sẻ :”Những tội ác và tội lỗi của nạn lạm dụng tình dục trẻ em không thể được che dấu. Ta hoàn toàn xấu hổ trước những người được tin tưởng giao phó cho việc chăm sóc trẻ thơ đã xúc phạm các trẻ bé đó và gây tác hại nặng nề. Ta cam kết giáo hội sẽ quyết tâm trong việc bảo vệ trẻ thơ và hứa tất cả những ai gây ra phải chịu trách nhiệm.”