TÂN PHÓ THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ BANKSTOWN: Nghị viên Nguyễn Toàn
caonguyen
 
  
Ông đã đóng góp rất nhiều công sức trong mọi sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Đo tại NSW trong suốt thời gian sinh sống tại đây. Ông cũng đã từng nhận thách nhiệm Phó Chủ Tịch Cộng Đồng NVTD tại NSW.
 
Năm 2003 Ông làm việc tại sở Cảnh Sát NSW trong nhiệm vụ Nhân Viên Điều Hợp Cộng Đồng trong vai trò một Luật Sư quản lý các hồ sơ kiện tụng dân sự (Civil Litigation). Về mặt chính quyền thì LS. Nguyễn Toàn là người đã đưa tiếng nói của Cộng Đồng người Việt vào Hội Đồng Thành Phố với tư cách là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Bankstown.
 
Trong sinh hoạt Xã Hội, Ông là một Huynh Trưởng sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Châu, hiện nay Ông vẫn đang tiếp tục sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử Huyền Quang tại Bankstown. Hàng tuần, Ông cùng cá Huynh Trưởng khác hướng dẫn các em về Việt Ngữ, Phật Pháp và sinh hoạt với cuộc sống thiên nhiên cùng Văn Nghệ vui chơi.
 
Vừa mới đây, qua hoạt động tích cực và hăng say của Ông trên mọi lãnh vực, Hội Đồng Thành Phố Bankstown đã ủy thác một trách nhiệm mới cho Luật Sư Nguyễn Toàn là Phó Thị Trưởng của Thành Phố. Đây không chỉ là niềm hãnh diện riêng đối với Ls. Nguyễn Toàn mà còn là niềm vinh dự cho Cộng Đồng người Việt chúng ta.
 
Nếu quý vị có thắc mắc hay những yêu cầu, nguyện vọng cần đạo đạt đến chính quyền, xin lin lạc với Nghị viên Nguyễn Toàn qua địa chỉ email: [email protected]
 
Xin trân trọng gửi lời chúc mừng đến Luật Sư Nguyễn Toàn, Phó Thị Trưởng Hội Đồng Thành Phố Bankstown.
Đặt hoa tưởng niệm nạn nhân trong vụ khủng bố tại quán cafe Lindt tại khu Martin Place ở Sydney
Biểu Tình Chống Nguyễn Tấn Dũng tại Sydney ngày 17/3/2015
Kính mời quý vị xem qua một vài hình ảnh hoạt động của Luật Sự Nguyễn Toàn
Ls. Nguyễn Văn Thân phảng vấn Ls Nguyễn Toàn - nghị viên Hội đồng Thành phố Bankstown
Biểu Tình Chống Nguyễn Tấn Dũng tại Sydney ngày 17 3