Đại Lễ Húy Nhật
Thánh Tổ Hải Quân QLVNCH
Đức Thánh TRẦN HƯNG ĐẠO

Commemoration of the Patron Saint of the ARVN Navy TRẦN HƯNG ĐẠO

SUNDAY 4/10/2015 2PM at Vietnamese Community Cultural Centre, 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg, NSW 2177.

Trần Hưng Đạo (1228 - 1300) was the Supreme Commander of Vietnam during the Trần Dynasty. He commanded the Đại Việt armies that repelled three major Mongol invasions in the 13th century.
 
Gia Đình Hải Quân Hàng Hải Quân Lực VNCH/NSW
 
Trân trọng kính mời:
 
- Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
- Quý vị Đại Diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể,
- Quý Chiến Hữu, Thân Hữu và Đồng Hương,
 
Vui lòng đến tham dự Đại Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Thánh Tổ Hải Quân QLVNCH sẽ được tổ chức trọng thể
 
Ngày: Chủ Nhật 4 tháng 10 năm 2015, lúc 2 giờ trưa 
Tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg
 
Sự hiện diện của quý vị sẽ làm buổi lễ thêm phần long trọng và là niềm khích lệ lớn lao với Gia Đình Hải Quân Hàng Hải chúng tôi.
 
Gia Đình Hải Quân Hàng Hải Quân Lực VNCH/NSW
Sydney, ngay 01 tháng 9 năm 2015.
TM.BCH/GĐHQHH/NSW
 
Nguyễn Trần Lê
Liên lạc:
Nguyễn Anh Minh (02) 9823 3036
Trương Thanh Việt (02) 9153 7241
Nguyễn Văn Xuân (02) 9724 3437