Lễ Hội Văn Hóa Đánh Dấu 40 Năm
Người Việt Tỵ Nạn và Định Cư tại Úc Châu 
NVUCOnline - Phan Đông Bích
 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu - NSW tổ chức trong hai ngày Thứ Bảy 28/11 và Chủ Nhật 29/11/2015 tại  Paul Keating Park, và Bankstown Library & Knowledge Centre, The Mall, Bankstown NSW 2200.
 
Hai Tuyển Tập Văn Học Nghệ Thuật (TTVHNT) và Kỷ Yếu sẽ được Ban Tổ Chức Lễ Hội Văn Hóa (BTC) chính thức phát hành tại Lễ Hội Văn Hóa Đánh Dấu 40 Năm Người Việt Tỵ Nạn và Định Cư tại Úc Châu.
 
Hai Tuyển Tập Văn Học Nghệ Thuật và Kỷ Yếu với nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, bài vở, hình ảnh và tài liệu.
 
Tuyển Tập Văn Học Nghệ Thuật (284 trang) với nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật giá trị trên các địa hạt: âm nhạc, điêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh, thi ca, văn học.
 Kỷ Yếu (200 trang) với nhiều tác phẩm, bài viết, hình ảnh và tài liệu phong phú trên các địa hạt: Người Việt tỵ nạn và định cư tại Úc trong 40 năm qua (1975-2015), sự hình thành và phát triển các tổ chức, hội đoàn trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu và tại NSW, sự hội nhập và đóng góp vào xã hội chính mạch Úc Châu, công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và quyền làm người tại Việt Nam, ... 
 
Tuyển Tập Văn Học Nghệ Thuật và Kỷ Yếu đều được trình bày mỹ thuật trên khổ giấy A4, trang sách in màu (full colours) trên giấy trắng, láng dầy gloss art 115 gsm, bìa in màu full colours trên giấy dầy gloss art 350 gsm. 
 
Giá bán là $20 (hai mươi Úc kim) một quyển.
  
1- Ban Biên Tập TTVHNT chân thành cám ơn Quý Vị Tác Giả đã đóng góp tác phẩm cho Tuyển Tập Văn Học Nghệ Thuật.
 
2- Để cám ơn Quý Nhà Bảo Trợ và Tác Giả, Ban Tổ Chức sẽ tặng mỗi vị một quyển TTVHNT như danh sách đính kèm.
  
3- Ban Tổ Chức kính mời Quý Nhà Bảo Trợ và Tác Giả tham dự Lễ Hội Văn Hóa trong hai ngày Thứ Bảy 28/11 và Chủ Nhật 29/11/2015 tại  Paul Keating Park, và Bankstown Library & Knowledge Centre, The Mall, Bankstown NSW 2200. 
 
4- Ban Biên Tập TTVHNT kính mời Quý Nhà Bảo Trợ và Tác Giả đặt mua thêm Tuyển Tập Văn Học Nghệ Thuật (TTVHNT) và Kỷ Yếu để tặng cho thân nhân và bạn hữu.
 
 
5- Đính kèm là Mục Lục và Bìa của Tuyển Tập Văn Học Nghệ Thuật (TTVHNT) để Quý Vị rõ.
Chân thành cảm tạ toàn thể Quý Vị.
 
Thân kính, 
TM Ban Biên Tập TTVHNT
Hồ Trọng Hiệp 
Phan Đông Bích