Giới thiệu Lễ Hội Văn Hóa 40 NĂM ĐỊNH CƯ CỦA NGƯỜi VIỆT TẠI NSW
nguoivietucchauonline - caonguyen / ngày 09.11.2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hầu hết tất cả các sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở hải ngoại luôn được tổ chức vào những ngày cuối tuần.

Vào ngày thứ bảy 7 tháng 11 năm 2015 vừa qua, tại tiểu bang NSW đã có rất nhiều sinh hoạt trong cộng đồng người Việt Tư Do như buổi giới thiệu Lễ Hội Văn Hóa đánh dấu 40 năm người Việt tỵ nạn định cư tại NSW, Úc Châu do Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD phối hợp với Hội Phụ Nữ tổ chức tại Freedom Plaza, khu trung tâm thương mại của Cabramatta, nơi được xem là thủ phủ của người Việt tại Sydney.
Đã có đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể cùng đồng hương đến tham dự, về mặt chính quyền địa phương chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Dân biểu Nick Lailich, Dân biểu Calvin, Nghị viện Trần Nhân và Nghị viện Đài Lê của Hội Đồng Thành Phố Fairfield. 
Bên ban tổ chức và cộng đồng có sự hiện diện của:
• Ông Nguyễn Văn Thuất – Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Hội Văn Hóa
• Tiến sĩ Hà Cao Thắng – CT/CĐ/NVTD/UC, NSW
• Luật sư Trần Công Thúy Định – PCT/Nội Vụ/ CĐ/NVTD/UC, NSW
• Kế Toán Gia Paul Huy Nguyễn – CT Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát.
Đặc biệt có sự tham dự của Dr. Võ Thiếu Sơn – một người trẻ tiêu biểu của thế hệ 1 rưỡi đã thành đạt tại nước Úc
Mở đầu là lễ chào cờ Úc Việt và phút mặc niệm, tiếp theo là phát biểu của của các đại diện.
Xem kẽ với những bài phát biểu là một chương trình văn nghệ đặc sắc do Hội Phụ Nữ, Hội Cao Niên, Hội Trưng Vương Úc Châu, Ban Bốn Phương, nhóm múa Việt Luận và một số ca sĩ tại Sydney thực hiện đã tạo cho buổi sinh hoạt thật sống động
 

Bản tin về buổi giới thiệu Lễ Hội Văn Hóa 40 Năm
Dánh dấu người Việt Tỵ Nạn định cư tại NSW - Úc Châu