Link các Báo tiếng Việt
 

  GÂY QUỸ XÂY DỰNG TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT TRỐNG ĐỒNG
 
   Một số hình ảnh trong buổi gây quỹ tại Freedom Plaza - Cabramatta
   Hình ảnh do P/V Quang Le và Hoai Phuong cung cấp
 
 Cám ơn anh chị em nghệ sĩ,cám ơn anh chị em thiện nguyện viên,cám ơn bà con đã ủng hộ buổi gây quĩ tại  Cabramatta,cho Chương Trình Gây Quĩ Xây Dựng Tác Phẩm Nghệ Thuật Trống Đồng VIỆT NAM SaiGon    Place,Bankstown.(Community Fundraising Program SaiGon Place,Welcoming Artwork Project)
 Vào ngày 28 tháng 8 năm 2015 sẽ có buổi tiệc gây quỹ do Bankstown Sport Cblub khoản đãi với trị giá $30,000
 ($100 một người) tại The Grand Ballroom sang trọng nhất của Bankstown Sport Club.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Phóng viên Quang Le                                                       Nghị viên Nguyen Toan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Ông Nguyễn văn Thanh - Cựu CT/CĐNVTD/NSW                                 Thiện nguyện viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                            Bộ "Tam Sên"
                                                           PV. Quang Lê - Ca sĩ Hoàng Phuong - PV. Hoài Phương