ĐA ĐẢNG TẠI VIỆT NAM?
NVUonline: caonguyen / 17.02.2016
 
 
  
Trong mấy ngày qua, một số cơ quan truyền thông đã đề cập không ít về chuyện “Đa Đảng” tại Việt Nam. Việc nà sẽ diễn tiến ra sao và có xẩy ra hay không?
Chiều ngày 15 tháng 2 năm 2016, hang loạt các bài báo đăng trên các trang báo điện tử ở Việt Nam đề cập đến bài viết với tựa đề “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức - Hành động của chúng ta” được ký tên của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vớ hai ý chính:
  1/  Không có dân chủ thì đừng mơ Việt Nam hùng mạnh.
  2/ Chỉ có dân chủ khi đảng CS chấm dứt độc tài.
 
Nếu thực hiện đúng cam kết theo qui định của TPP, thì Việt Nam sẽ phải đổi mới hệ thống chính trị hiện tại, mở cửa cho xã hội dân sự, không loại trừ Việt Nam tiến tới đa đảng. Và việc này đồng nghĩa với suy nghĩ về XHCN là lạc hậu cần phải thay đổi. Liệu nhà cầm quyền CSVN có thay đổi để tìm lợi ích trong việc hợp tác TPP hay không? Điều này vẫn còn phải chờ thời gian trả lời.
Biểu ngữ tại Hải Phòng
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Để bảo đảm thành công trong hội nhập quốc tế và thực hiện hiệu quả các FTA, đặc biệt là TPP và FTA Việt Nam - EU, trước hết phải có Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chương trình hành động cụ thể của Chính phủ, các cấp các ngành và của cộng đồng doanh nghiệp. Phải làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, thống nhất trong hành động, nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững”.  Đây chính là một gáo nước lạnh tạt vào mặt Đảng CSVN.
Nguyễn Tấn Dũng 
  
LIỆU VIỆT NAM CÓ NÊN ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG HAY KHÔNG?
 
Qua bài viết của Ông Tạ Quang ĐạoTrường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng chúng ta thấy một số vấn đề được đặt ra:
Cùng với việc đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch còn ra sức tuyên truyền kêu gọi thực hiện cái gọi là “đa nguyên, đa đảng; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện nhiều “ý kiến đóng góp” yêu cầu xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 1992, “xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” nhằm mở đường thực hiện đa nguyên, đa đảng! Vậy phía sau những luận điệu này là gì? Phải chăng Việt Nam nên đa nguyên, đa đảng?
 
Qua những so sánh và phân tích thực hư giữa chế độ Chủ Nghĩa Xã Hội và Chủ Nghĩa Tư Bản mà sau này khối khuynh tả gọi là Chủ Nghĩa Đế Quốc. Ông Tạ Quang Đạo đã đi đến kết luận:
“mục đích cuối cùng, mục tiêu duy nhất của chế độ đa nguyên, đa đảng trong xã hội tư bản là bảo đảm quyền lực của giai cấp tư sản, bảo vệ lợi ích của giai cấp bóc lột bằng mọi giá.”
Bầu cử theo chính sách Đảng cử
Ông Tạ Quang Đạo cho biết:
 
“Đối với nước ta, Điều 4, Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội”. Trong các kỳ Đại hội, Đảng luôn nhất quán vấn đề này. Đặc biệt, Đại hội XI của Đảng ta đã khẳng định: Việt Nam không cần có đa đảng. Điều khẳng định này hoàn toàn không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của Đảng ta như sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, mà dựa trên những cơ sở khoa học cụ thể về cả lý luận và thực tiễn. Do vậy, chế độ đa nguyên, đa đảng không bao giờ và không thể mang lại những giá trị dân chủ đúng nghĩa. Như vậy, thể chế nhất nguyên - Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo - ở nước ta chính là sự chọn lựa đúng đắn của lịch sử. ”
Theo bài viết đăng trên gocnhinthoidai.blogspot.com.au của Hoàng Trường cho rằng:
 
“Sư ra đời của một thể chế hay một đảng phái chính trị phải do nhu cầu của xã hội, là nguyên vọng của nhân dân, một lực lượng xã hội nào đó và đảng đó phải đại diện, mang lai lợi ích cho họ. 
 
Sự ra đời của một đảng phái chính trị không phải với mục tiêu “làm phong phú thêm hệ ý thức hệ tư tưởng" hay để “đa dạng hóa hệ tư tưởng" mà nó phải làm tròn bổn phân mang lại lơi ích cho dân tộc, cho đất nước.”
 
Nhìn chung với những nhận xét của các thành viên dưới trướng của CSVN vẫn luôn có những suy nghĩ “bảo thủ” để bảo đảm thế đứng của họ với chế độ...
 
Hiện nay, người dân trong nước, ngay cả một số đảng viên, công an và quân nhân đã mất niềm tin bỏ đảng đã và đang kêu gọi nhà cầm quyền phải thể hiện được sự công bằng xã hội, điển hình là phải tôn trọng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của người dân, như vậy việc cần có sự hình thành Đa Nguyên, Đa Đảng tại Việt Nam chính là nhu cầu của Xã Hội và người dân nhằm mang lại lợi ích chung cho toàn dân và sự tiến bộ của đất nước.
Chỉ có phổ thông đầu phiếu và tự do ứng cử (không kèm theo những qui định khắt khe do Đảng đưa ra nhằm loại bỏ một số ứng cử viên độc lập) mới thể hiện được tính cách Dân Chủ thực sự qua lá phiếu trực tiếp do dân bầu chọn người đại diện cho mình.
 
Việt Nam có Đa Nguyên, Đa Đảng hay không vẫn còn là tranh luận từ hai phía: Bảo Thủ và Cách Tân, chúng ta cần thời gian để biết được sự thay đổi sẽ như thế nào.
  
Tôi tiếp tục ứng cử quốc hội

Ls Võ An Đôn - Theo qui định của pháp luật thì công dân từ đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, nhưng thực tế bầu cử Quốc hội ở Việt Nam chỉ là trò diễn kịch của giới cầm quyền, người dân khó mà lọt vào sân chơi độc quyền này.
Tôi là người tự ứng cử đại biểu Quốc hội đầu tiên ở tỉnh Phú Yên. Năm 2011, tôi nộp đơn xin tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, sau khi tôi nộp đơn tự ứng cử được 10 ngày, thì có thầy giáo Đào Tấn Phần, giáo viên dạy sử, Trường cấp ba Trần Quốc Tuấn cũng nộp đơn tự ứng cử cùng tôi.
Theo qui định thì người muốn ứng cử đại biểu Quốc hội phải trải qua năm bước: thứ nhất là nộp đơn xin tự ứng cử, thứ hai là lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú, thứ ba là lấy phiếu tín nhiệm tại nơi làm việc, thứ tư là hiệp thương tại Mặt trận tổ quốc tỉnh (bước này được xem là cửa ải khó vượt qua của người tự ứng cử), thứ năm là
được vào danh sách bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.
Luật sư Võ An Đôn - Ứng cử viên Độc Lập
Năm 2011, khi lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú, tôi được 100% người dân địa phương ủng hộ, sau đó lấy phiếu tín nhiệm tại nơi làm việc là Đoàn luật sư, tôi cũng được 100% tín nhiệm. Đến khi hiệp thương tại Mặt trận tổ quốc tỉnh thì tôi bị loại, không được lọt vào danh sách bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (Khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú và tại Đoàn luật sư thì tôi được mời tham dự, nhưng khi tổ chức hiệp thương tại Mặt trận tổ quốc tỉnh thì tôi không được mời tham dự, nghe những người tham dự kể lại là họ đấu tố và nói xấu tôi dữ lắm).
Mục đích tôi tự ứng cử đại biểu Quốc hội lần trước và lần này không phải là tôi muốn làm đại biểu Quốc hội để được hưởng nhiều bổng lộc ban phát, mà tôi muốn thực hiện quyền ứng cử của một công dân theo hiến định và muốn mọi người dân nhận thức được rằng bầu cử Quốc hội chỉ là trò diễn kịch với vở kịch vụng vờ, lộ liễu, lâu năm đã lỗi thời.
Dù biết trước rằng 99,99% người tự ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ bị loại, nhưng tôi vẫn tiếp tục nộp đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 sắp tới.
Mong tất cả mọi người hãy ủng hộ tôi!

Ls Võ An Đôn