Link các Báo tiếng Việt
 
 
 
 
CỜ VÀNG KHÔNG PHẢI LÀ VẬT ĐỂ TRANG TRÍ
caonguyen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhân chuyện anh Anh Trung Le post trên status về chuyện “Lá Cờ Vàng”, chúng tôi xin phép đưa vấn đề này lên công luận để chúng ta cùng phân tích và đóng góp ý kiến xây dựng sao cho “Lá Cớ Vàng” luôn có được vị trí trang trọng nhất khi mọi người nhìn thấy.
Trước hết chúng tôi xin chuyển lại quan điểm của Anh Trung Le cùng những comments

CỜ VÀNG KHÔNG PHẢI LÀ VẬT ĐỂ TRANG TRÍ, SHOWOFF
XIN ĐỪNG LÀM VỚI TẠ PHONG TẦN NHƯ ĐÃ LÀM VỚI NGUYỄN VĂN HẢI
  
Có người quàng lá cờ như một phong trào, anh có thì tôi cũng đâu chịu thua, mà không có một ý niệm ứng xử với lá cờ. 

Yêu Nước ư? 

Điều đó sẽ được nhìn thấy qua việc chúng ta làm hàng ngày để tô thắm màu cờ, chứ không phải hàng ngày cứ quàng cờ vào cổ là người ta nói mình là người yêu Nước. 

CHỔ LÁ QUỐC KỲ NGỰ TRỊ LÀ PHÍA TRONG LÒNG NGỰC,  BÊN TRÁI, NƠI CÓ TRÁI TIM. RẤT KHÓ THẤY. VẬY HÃY SUY NGHỈ BẰNG CÁCH NÀO LÀM CHO NGƯỜI CHUNG QUANH THẤY TA CÓ LÁ QUỐC KỲ THẬT SỰ!
 
COMMENTS:
 
Hong Rose Nguyen: Hoàng Đệ suy nghĩa rất chính xác. Hãy tôn trọng lá Quốc Kỳ Vàng của chúng ta và để chiến hữu chúng ta tự nguyện YÊU TỔ QUỐC qua ý thức tự do.
Chúc mừng Tạ Phong Tần được TỰ DO thật sự.
 
Lê Tân: "Điều "đó sẽ được nhìn thấy qua việc chúng ta làm hàng ngày để tô thắm màu cờ,chứ không phải hàng ngày cứ quàng cờ vào cổ là người ta nói mình là người yêu Nước."
 
Jermanh Nguyen: 9 xa'c Hoang Huynh.
 
Minh Tam Dang: Đồng ý! Đồng ý! Xin đừng áp đặt 1 lý tưởng! Hãy để người ta tự nguyện.
 
Quang Le: Chính xác.!nhiều kẻ lạm dụng cờ vàng để chụp mủ người khác
Nhìn lại hình ảnh trong các lễ hôi và sinh hoạt của Cộng đồng người Việt Tự Do trên khắp năm châu, nhiều lúc chúng ta không khỏi buồn cho lá cờ chính nghĩa đã bị lạm dụng và đặt vào những vị trí đôi khi không thể chấp nhận được.
 
Lá Cờ Vàng là biểu tượng của người Việt Tự Do, tượng trưng cho sự Độc lập và Dân chủ của dân tộc Việt nam từ ngàn năm. Lá cờ đã có từ năm 1948 và được xử dụng trên toàn Quốc từ năm 1949 đến năm 1955, sau đó là lá cờ chính thức của Việt Nam Cộng Hòa cho đến tháng 4 năm 1975. Lá cờ của lịch sử mà ông cha ta nhiều đời đã hy sinh xương máu để bảo vệ nó. Ngày nay lá cờ Vàng là biểu tượng của toàn thể cộng đồng người Việt Tư Do khắp nơi trê Thế giới, thậm chí một số người trẻ trong nước sớm có nhận thức về những điều gian trá của chế độ CSVN cũng đã giương cao lá cờ Vàng biểu hiện cho sự chính nghĩa.
  
Tại hải ngoại, chúng ta từng biết có những học sinh con em của chúng ta, đã không chịu vào lớp khi thấy lá cờ CSVN cắm trong lớp học. Nhà trường hiểu ra lẽ và đã dẹp bỏ lá cờ đó đi để cho các em vui vẻ học hành.
Cũng có những sinh viên  con em chúng ta đã không chấp nhận làm lễ tốt nghiệp dưới cái cờ đỏ nhiều tội ác ấy, và các em đã tranh đấu để được có lá cờ vàng ba sọc đỏ treo lên trong buổi lễ ra truờng hằng năm.
 
Đấy là yêu nước.